ფინანსური ანგარიში ფინანსური აქტივების და ვალდებულებების ნაშთების შესახებ (2020 წელი, მესამე კვარტალი)

ფინანსური ანგარიში ფინანსური აქტივების და ვალდებულებების ნაშთების შესახებ (2020 წელი, მესამე კვარტალი)

30 დეკემბერი, 2020

საქართველოს ეროვნული ბანკი აქვეყნებს 2020 წლის მესამე კვარტალის ფინანსურ ანგარიშს ფინანსური აქტივების და ვალდებულებების ნაშთების შესახებ. 

ფინანსური ანგარიშის ინტერაქტიული რეპორტი ხელმისაწვდომია საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე ინტერაქტიული სტატისტიკის რუბრიკაში შემდეგ ბმულზე.


სხვა სიახლეები