სს „საბროკერო და აქტივების მმართველი კომპანია ველსის“ საბროკერო საქმიანობის ლიცენზია გაუუქმდა

სს „საბროკერო და აქტივების მმართველი კომპანია ველსის“ საბროკერო საქმიანობის ლიცენზია გაუუქმდა

18 თებერვალი, 2021

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2021 წლის 18 თებერვლის N 12 განკარგულებით, სს „საბროკერო და აქტივების მმართველი კომპანია ველსის" (ს/ნ: 406239565) გაუუქმდა საბროკერო საქმიანობის ლიცენზია. კომპანიის საქმიანობის შესწავლის შედეგად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ფასიანი ქაღალდების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის მითითებების არაერთი დარღვევა გამოავლინა. სს „საბროკერო და აქტივების მმართველი კომპანია ველსი" საბროკერო საქმიანობას შემდეგი ვებგვერდის საშუალებით ახორციელებდა: https://wt.ge/online/.

ეროვნული ბანკი მოუწოდებს მოქალაქეებს, საშუამავლო საქმიანობისთვის ისარგებლონ მხოლოდ ლიცენზირებული საბროკერო კომპანიის სერვისებით, ხოლო ლიცენზიის გარეშე ზემოაღნიშნული სერვისების განხორციელების აღმოჩენის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ მიმართოთ ეროვნულ ბანკს. ლიცენზირებული საბროკერო კომპანიების ჩამონათვალი შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე: https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=487

 

 

 

სხვა სიახლეები