სესხებისა და დეპოზიტების მიმდინარე ტენდენციები სექტემბერში

სესხებისა და დეპოზიტების მიმდინარე ტენდენციები სექტემბერში

25 ოქტომბერი, 2019

საქართველოს ეროვნული ბანკი აქვეყნებს ინტერაქტიულ პრესრელიზებს რეზიდენტი კომერციული ბანკების სესხებისა და დეპოზიტების მიმდინარე ტენდენციების შესახებ 2019 წლის სექტემბრის მდგომარეობით.

სესხებისა და დეპოზიტების შესახებ ინტერაქტიული პრესრელიზები ხელმისაწვდომია საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე, სტატისტიკის რუბრიკაში შემდეგ ბმულებზე:

https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=730&lng=geo

https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=729&lng=geo

სხვა სიახლეები