საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონის შედეგი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონის შედეგი

16 ივლისი, 2014

2014 წლის 16 ივლისს, ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე 10 000 000 ლარის ნომინალური ღირებულების  5-წლიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა.

აუქციონში მონაწილეობა მიიღო ოთხმა კომერციულმა ბანკმა. მოთხოვნამ შეადგინა 19 500 000 ლარი. მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი 9.500 პროცენტით, მაქსიმალური 9.520 პროცენტით, ხოლო საშუალო შეწონილი - 9.514 პროცენტით განისაზღვრა.

კუპონურმა განაკვეთმა 9.514 პროცენტი შეადგინა. კუპონის გადახდა მოხდება წელიწადში ორჯერ, ყოველ ექვს თვეში.

„ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის ხლშეწყობის მექანიზმისათვის" დამატებით განთავსდა 41 087 000  ლარის ნომინალური ღირებულების 5-წლიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები,  საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთით - 9.514 პროცენტით. მონაწილეობა მიიღო ათმა კომერციულმა ბანკმა.

სხვა სიახლეები