საქართველოს საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიცია

საქართველოს საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიცია

30 სექტემბერი, 2016

საქართველოს წმინდა საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციამ, 2016 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით -19.4 მლრდ აშშ დოლარი (-45.5 მლრდ ლარი) შეადგინა, რაც ბოლო ოთხი კვარტალის მშპ-ს -140.0 პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი წინა კვარტალთან შედარებით 604.9 მლნ აშშ დოლარით გაღრმავდა.

2016 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით, მთლიანი საერთაშორისო აქტივები 7.5 მლრდ აშშ დოლარია (17.6 მლრდ ლარი), რაც წინა კვარტალის მაჩვენებელს 319.8 მლნ აშშ დოლარით აღემატება.

მთლიანმა საერთაშორისო ვალდებულებებმა 26.9 მლრდ აშშ დოლარი (63.1 მლრდ ლარი) შეადგინა, რაც წინა კვარტალის მაჩვენებელს 924.7 მლნ აშშ დოლარით აღემატება.

 

წინამდებარე სტატისტიკური ინფორმაცია ქვეყნდება საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე, სტატისტიკის რუბრიკაში, მისამართზე:https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=304#sagareoseqtori

სხვა სიახლეები