საქართველოს საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიცია

საქართველოს საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიცია

30 ივნისი, 2017

საქართველოს წმინდა საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციამ, 2017 წლის 31 მარტის მდგომარეობით -20.8 მლრდ აშშ დოლარი (-50.9 მლრდ ლარი) შეადგინა, რაც მშპ-ს (ბოლო ოთხი კვარტალის) -143.8 პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი წინა კვარტალთან შედარებით 1.2 მლრდ აშშ დოლარით გაუარესდა.

2017 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, მთლიანი საერთაშორისო აქტივები 7.7 მლრდ აშშ დოლარია (18.9 მლრდ ლარი), რაც წინა კვარტალის მაჩვენებელს 61.3 მლნ აშშ დოლარით აღემატება.

მთლიანმა საერთაშორისო ვალდებულებებმა 28.5 მლრდ აშშ დოლარი (69.8 მლრდ ლარი) შეადგინა, რაც წინა კვარტალის მაჩვენებელზე 1.3 მლრდ აშშ დოლარით მეტია.

 

 

წინამდებარე სტატისტიკური ინფორმაცია ქვეყნდება საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე, სტატისტიკის რუბრიკაში, მისამართზე: https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=304#sagareoseqtori

 

სხვა სიახლეები