მუდმივმოქმედი რეფინანსირების სესხი

მუდმივმოქმედი რეფინანსირების სესხი

20 იანვარი, 2012

2012 წლის 20 იანვარს, ერთ კომერციულ ბანკზე გაიცა 2 000 000 ლარის ოდენობის 6-დღიანი მუდმივმოქმედი რეფინანსირების სესხი წლიურ 7.50 პროცენტად.

სხვა სიახლეები