მუდმივმოქმედი რეფინანსირების სესხი

მუდმივმოქმედი რეფინანსირების სესხი

26 დეკემბერი, 2013

2013 წლის 26 დეკემბერს, ერთ კომერციულ ბანკზე გაიცა 70 000 000 ლარის ოდენობის 8-დღიანი მუდმივმოქმედი რეფინანსირების სესხი წლიურ 4.75 პროცენტად.

სხვა სიახლეები