მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში

მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში

02 ნოემბერი, 2016
საქართველოს ეროვნული ბანკი ნოემბრის "მონეტარული პოლიტიკის ანგარიშს" აქვეყნებს. 

"მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში" ძირითადი საკომუნიკაციო დოკუმენტია, რომელსაც ეროვნული ბანკი კვარტალში ერთხელ აქვეყნებს. აღნიშნულ ანგარიშში დეტალურად არის აღწერილი ინფლაციის მაჩვენებლის პროგნოზი და სხვა ფაქტორები, რასაც ეფუძნება მონეტარული პოლიტიკის გადაწყვეტილებები.


გამოცემის ნახვა შესაძლებელია ეროვნული ბანკის ოფიციალურ ვებგვერდზე "კვლევებისა და გამოცემების" რუბრიკაში, მისამართზე: https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=349 
სხვა სიახლეები