მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში

მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში

01 თებერვალი, 2017
საქართველოს ეროვნული ბანკი თებერვლის "მონეტარული პოლიტიკის ანგარიშს" აქვეყნებს. 

"მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში" ძირითადი საკომუნიკაციო დოკუმენტია, რომელსაც ეროვნული ბანკი კვარტალში ერთხელ აქვეყნებს. აღნიშნულ ანგარიშში დეტალურად არის აღწერილი ინფლაციის მაჩვენებლის პროგნოზი და სხვა ფაქტორები, რასაც ეფუძნება მონეტარული პოლიტიკის გადაწყვეტილებები.


გამოცემის ნახვა შესაძლებელია ეროვნული ბანკის ოფიციალურ ვებგვერდზე "კვლევებისა და გამოცემების" რუბრიკაში, მისამართზე: https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=349 
სხვა სიახლეები