მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში

მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში

30 ოქტომბერი, 2019

საქართველოს ეროვნული ბანკი ოქტომბრის თვის "მონეტარული პოლიტიკის ანგარიშს" აქვეყნებს.

"მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში" ძირითადი საკომუნიკაციო დოკუმენტია, რომელსაც ეროვნული ბანკი კვარტალში ერთხელ აქვეყნებს. ანგარიშში მოცემულია ინფლაციის პროგნოზი, მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის საპროგნოზო ტრაექტორია, აგრეთვე დეტალურად არის აღწერილი ის ფაქტორები, რასაც ეფუძნება მონეტარული პოლიტიკის გადაწყვეტილებები.

მიმდინარე კვარტალიდან მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში გამოქვეყნდება განახლებულ ფორმატში, რომლის მიზანია შიგთავსის კიდევ უფრო ანალიტიკური ფორმით გადმოცემა და მონეტარული პოლიტიკის გადაწყვეტილების საზოგადოების ფართო ფენისათვის უფრო გასაგებ ენაზე ახსნა.

გამოცემის ნახვა შესაძლებელია ეროვნული ბანკის ოფიციალურ ვებგვერდზე "კვლევებისა და გამოცემების" რუბრიკაში - https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=349     

გამოცემას თან ერთვის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოკლე ვიდეო განმარტება ანგარიშის შესახებ.

 

სხვა სიახლეები