კომერციული ბანკების საკრედიტო დაბანდების შესახებ

კომერციული ბანკების საკრედიტო დაბანდების შესახებ

25 აგვისტო, 2015

კომერციული ბანკების საკრედიტო დაბანდების მოცულობა (არარეზიდენტებზე გაცემული სესხების ჩათვლით), 2015 წლის ივლისში, წინა თვესთან შედარებით 291.0 მლნ ლარით (2.0 პროცენტით) გაიზარდა (გაცვლითი კურსის ცვლილების ეფექტის გარეშე ივლისში სესხების მოცულობა 1.1 პროცენტით გაიზარდა) და 2015 წლის პირველი აგვისტოსათვის 15.0 მლრდ ლარს გადააჭარბა. ამავე პერიოდში, ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 103.1 მლნ ლარით (1.9 პროცენტით), ხოლო უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 188.0 მლნ ლარით (2.0 პროცენტით) გაიზარდა (გაცვლითი კურსის ცვლილების ეფექტის გარეშე ამ მაჩვენებელის ზრდამ 0.6 პროცენტი შეადგინა).

რეზიდენტი იურიდიული პირებისათვის 2015 წლის ივლისის ბოლოს კომერციულ ბანკებს ეროვნული ვალუტით გაცემული ჰქონდათ 1.8 მლრდ ლარის (წინა თვესთან შედარებით 5.0 პროცენტით მეტი), ხოლო უცხოური ვალუტით - 5.7 მლრდ ლარის (1.8 პროცენტით მეტი) მოცულობის სესხი.

2015 წლის ივლისის განმავლობაში 1.3 პროცენტით ანუ 91.6 მლნ ლარით გაიზარდა რეზიდენტი ფიზიკური პირების დაკრედიტების მოცულობა და მიმდინარე წლის პირველი აგვისტოსათვის  6.9  მლრდ ლარს გადააჭარბა (გაცვლითი კურსის ცვლილების ეფექტის გარეშე ამ მაჩვენებლის ზრდამ ივლისში 0.7 პროცენტი შეადგინა).

მიმდინარე წლის პირველი აგვისტოსათვის მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 36.29 პროცენტი, ხოლო ფიზიკური პირების სესხების ლარიზაციამ 53.43 პროცენტი შეადგინა. პირველი ივლისის მდგომარეობასთან შედარებით, გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით, მთლიანი სესხების ლარიზაცია 0.30 პროცენტული პუნქტით, ხოლო ფიზიკური პირების სესხების ლარიზაცია 0.17  პროცენტული პუნქტით გაიზარდა. 

წინამდებარე სტატისტიკური ინფორმაცია ქვეყნდება საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე, სტატისტიკის რუბრიკაში მისამართზე:
https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=304&lng=geo;
https://www.nbg.gov.ge/uploads/sesxebiqartulad/loans_to_the_economy_l3.5geo.xls;
https://www.nbg.gov.ge/uploads/sesxebiqartulad/loans_structure_l3.10.1geo.xls

სხვა სიახლეები