კომერციული ბანკების აქტივების მდგომარეობა

კომერციული ბანკების აქტივების მდგომარეობა

25 ივლისი, 2016

2016 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით, საქართველოს საბანკო სექტორი 19 კომერციული ბანკითაა წარმოდგენილი; მათ შორის 17 - საწესდებო კაპიტალში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობით და 1 - უცხოური ბანკის ფილიალით. ივნისში, წინა თვესთან შედარებით, საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები (მიმდინარე ფასებში) 2.0 მლრდ ლარით, ანუ 8.8 პროცენტით გაიზარდა (გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე 3.2 პროცენტით) და 25.3  მლრდ ლარი შეადგინა.

საბანკო სექტორის საკუთარი სახსრები 3.7 მლრდ ლარს შეადგენს, რაც კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივების 14.6 პროცენტია.


წინამდებარე სტატისტიკური ინფორმაცია ქვეყნდება საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე, სტატისტიკის რუბრიკაში მისამართზე: http://www.nbg.gov.ge/index.php?m=306

სხვა სიახლეები