თვის მიმოხილვა

თვის მიმოხილვა

30 იანვარი, 2015

საქართველოს ეროვნული ბანკი აქვეყნებს 2014 წლის დეკემბრის„თვის მიმოხილვას".

მიმოხილვაში დეტალურად არის გაანალიზებული გასული თვის მაკროეკონომიკური პარამეტრები და ქვეყნის საბანკო და საფინანსო სექტორებში არსებული მდგომარეობა. გამოცემის მიზანია უზრუნველყოს ფართო საზოგადოებისათვის ქვეყნის მოკლევადიანი (ერთთვიანი) მაკროეკონომიკური ანალიზის ოპერატიულად მიწოდება. მიმოხილვის დანართის ნაწილი მოიცავს თემატურად დალაგებულ სტატისტიკურ ცხრილებს.

გამოცემის ნახვა შესაძლებელია ეროვნული ბანკის ოფიციალურ ვებგვერდზე "კვლევებისა და გამოცემების" რუბრიკაში, მისამართზე:
https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=350 

სხვა სიახლეები