თვის მიმოხილვა

თვის მიმოხილვა

31 ოქტომბერი, 2017
საქართველოს ეროვნული ბანკი აქვეყნებს 2017 წლის სექტემბრის „თვის მიმოხილვას".

მიმოხილვაში დეტალურად არის გაანალიზებული გასული თვის მაკროეკონომიკური პარამეტრები და ქვეყნის საბანკო და საფინანსო სექტორებში არსებული მდგომარეობა. გამოცემის მიზანია უზრუნველყოს ფართო საზოგადოებისათვის ქვეყნის მოკლევადიანი (ერთთვიანი) მაკროეკონომიკური ანალიზის ოპერატიულად მიწოდება. გამოცემის ნახვა შესაძლებელია ეროვნული ბანკის ოფიციალურ ვებგვერდზე "კვლევებისა და გამოცემების" რუბრიკაში, ისამართზე: https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=350
სხვა სიახლეები