ეროვნული ბანკის პროგნოზირებისა და მონეტარული პოლიტიკის ანალიზის სისტემის დოკუმენტაცია

ეროვნული ბანკის პროგნოზირებისა და მონეტარული პოლიტიკის ანალიზის სისტემის დოკუმენტაცია

29 ივნისი, 2016
საქართველოს ეროვნული ბანკი პროგნოზირებისა და მონეტარული პოლიტიკის ანალიზის სისტემის (FPAS) დოკუმენტაციას აქვეყნებს. ინფლაციის თარგეთირების პირობებში მონეტარული პოლიტიკის წარმატებით განხორცილებისთვის მნიშვნელოვანია მიმდინარე ეკონომიკური მდგომარეობის დეტალური ანალიზი და მაკროეკონომიკური პროგნოზის შემუშავება. აღნიშნული პროცესი კი ანალიტიკური მოდელების და ექსპერტული მოსაზრებების სინთეზს მოითხოვს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სებ-მა მსოფლიოს წამყვან ინსტიტუტებთან თანამშრომლობით დანერგა პროგნოზირებისა და მონეტარული პოლიტიკის ანალიზის სისტემა (FPAS).

FPAS მოიცავს სხვადასხვა ანალიტიკურ ინსტრუმენტს, რომლებიც პირობითად სამ კატეგორიად შეიძლება დაიყოს: მოკლევადიანი პროგნოზირების ინსტრუმენტები, ძირითადი მაკროეკონომიკური მოდელი და დამატებითი სატელიტური მოდელები, რომელთა დეტალური აღწერა წარმოდგენილია აღნიშნულ დოკუმენტში.


პროგნოზირებისა და მონეტარული პოლიტიკის ანალიზის სისტემის (FPAS) დეტალური აღწერა იხილეთ - https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=648 

სხვა სიახლეები