ეროვნული ბანკის დასკვნა საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ეროვნული ბანკის დასკვნა საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

07 ივლისი, 2015
სხვა სიახლეები