აუქციონის გარეშე გაცემული რეფინანსირების სესხი

აუქციონის გარეშე გაცემული რეფინანსირების სესხი

03 ივნისი, 2010

2010 წლის 3 ივნისს, ეროვნული ბანკის  მიერ  2 კომერციულ ბანკზე გაიცა 12,000,000 ლარის  ოდენობის  7-დღიანი რეფინანსირების სესხი აუქციონის გარეშე,  წლიურ  6%–ად.

სხვა სიახლეები