"სესხის გამცემი სუბიექტისთვის ფულადი ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრებისა და აღსრულების წესის დამტკიცების თაობაზე"

მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის ფარგლებში, კომერციული ბანკების ჯარიმების "სესხის გამცემი სუბიექტისთვის მიმართ ფულადი ჯარიმების განსაზღვრისა და დაკისრების წესის“ ცვლილებების პროექტი საკონსულტაციოდ და დაინტერესებული მხარეებისგან უკუკავშირის მიღების მიზნით, გამოქვეყნებულია ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე. შემოთავაზებების და კითხვების გამოგზავნა შესაძლებელია ელ-ფოსტაზე - cp@nbg.gov.ge, მიმდინარე წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით.