"კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ