კომერციული ბანკების ლიცენზირების წესის დამტკიცების თაობაზე

ეროვნული ბანკი ელის დაინტერესებული მხარეებისგან კომენტარებს და შენიშვნებს 2022 წლის 20 ოქტომბრის ჩათვლით ელ. ფოსტის შემდეგ მისამართზე: policy@nbg.gov.ge.