ნიკოლოზ გაგუა
  ნიკოლოზ გაგუა

  ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრი, ვიცე-პრეზიდენტი

  დაბადების თარიღი

  21.06.1975  განათლება


  1997 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომისტის სპეციალობით.

  1998 წელი "ვენის გაერთიანებული ინსტიტუტი" (ავსტრია), ეკონომისტი, ეკონომიკის მაგისტრთან გათანაბრებული.

  2013 წელი "ვილიამს კოლეჯი" (აშშ), ეკონომისტი, ეკონომიკის მაგისტრი.  სამეცნიერო წოდება

  ეკონომიკურ მეცნიერებათა მაგისტრი

   

  სამუშაო გამოცდილება

  2021 წლის ივლისიდან - 2028 წლის ივლისამდე, საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრი, ვიცე-პრეზიდენტი.
  2018 - 2021წწ.  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე.
  2018/06 - 2018/07 საქართველოს ფინანსთა მინისტრი.
  2016 - 2018 წწ. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე.
  2016/03 - 2016/11 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე.
  2015 - 2016 წწ. მაკროეკონომიკური ანალიზისა და პროგნოზირების დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.
  2013 - 2015 წწ. ფისკალური პროგნოზირების დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.
  2011 - 2012 წწ. აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური.
  2010 - 2012 წწ. პროექტის განმახორციელებელი რგოლის დირექტორი, მსოფლიო ბანკი, SIDA, DFID-ის დაფინანსებით მიმდინარე ფინანსური სექტორის მართვის მხარდაჭერის პროექტი.
  2010/04 - 2010/08 მინისტრის მრჩეველი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.
  2006 - 2010 წწ. ფინანსური დირექტორი, შპს "სთრაიდ ჯორჯია".
  2004 - 2006  წწ. საინფორმაციო სისტემების განვითარების კონსულტანტი, სს "თბილისის წყალი".
  2001 - 2006 წწ. ფინანსური დირექტორი, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.
  2001/01 - 2001/11 მთავარი ფინანსური სპეციალისტი, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.
  2000 - 2001 წწ. მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს სახელმწიფო კანცელარიის ეკონომიკური სამსახური.
  1999 - 2000 წწ. ეკონომიკური ექსპერტი, USAID-ის მხარდაჭერით მიმდინარე მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი.
  1997 - 1999 წწ. ეროვნული კონსულტანტი, საქართველოს სახელმწიფო კანცელარიის ეკონომიკური სამსახური.