-

    ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრი, ვიცე-პრეზიდენტი