ეკატერინე მიქაბაძე
  ეკატერინე მიქაბაძე

  ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრი, ვიცე-პრეზიდენტი

  დაბადების თარიღი

  06.05.1974


  განათლება


  2008 წელს დაამთავრა ტოკიოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი (იაპონია), ეკონომიკის მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხით.

  1995 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინფორმატიკისა  და მართვის სისტემების ბაკალავრის ხარისხით.


  სამეცნიერო წოდება


  ეკონომიკურ მეცნიერებათა მაგისტრი

  სამუშაო გამოცდილება

  2023 წლის 30 ნოემბრიდან - ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი.
  2021 წლის ივლისიდან - 2028 წლის ივლისამდე, საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრი. 
  2019 - 2021 წწ.  მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო.
  2018 - 2019 წწ. მინისტრის მოადგილე, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო.
  2016 - 2018 წწ. მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, ფინანსთა სამინისტრო.
  2011 წლიდან დღემდე - ლექტორი, ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სკოლა, საქართველოს უნივერსიტეტი. 
  2013 - 2016 წწ. მე-3 თანრიგის მთავარი სპეციალისტი, მაკროეკონომიკისა და სტატისტიკის დეპარტამენტი, მონეტარული პოლიტიკის განყოფილება, საქართველოს ეროვნული ბანკი. 
  2011 - 2013 წწ. მე-5 თანრიგის მთავარი სპეციალისტი, მაკროეკონომიკისა და სტატისტიკის დეპარტამენტი, მონეტარული პოლიტიკის განყოფილება, საქართველოს ეროვნული ბანკი.
  2009 - 2011 წწ. მთავარი სპეციალისტი, საგადასახდელო ბალანსის განყოფილება, მაკროეკონომიკისა და სტატისტიკის დეპარტამენტი,  საქართველოს ეროვნული ბანკი.
  2006 - 2007 წწ. უფროსის მოადგილე, საწარმოთა სტატისტიკის სამმართველო, სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი. 
  2005 - 2006 წწ. მთავარი ეკონომისტი, საწარმოთა სტატისტიკის სამმართველო, სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი.
  2004 - 2005 წწ. მთავარი სპეციალისტი, სტატისტიკური სტანდარტებისა და ინფრასტრუქტურის სამმართველო, სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი.
  2001 - 2004 წწ. უფროსი ეკონომისტი, სტატისტიკური სტანდარტებისა და რეგისტრის სამმართველო, სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი.
  1996 -2001 წწ. უფროსი ინჟინერი, საინფორმაციო-საგამომცემლო ცენტრი, სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი.
  1995 - 1996 წწ. ეკონომისტი, სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, საინფორმაციო-საგამომცემლო ცენტრი.