ეკატერინე გალდავა
  ეკატერინე გალდავა

  ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრი

  დაბადების თარიღი

  04.04.1970
   

  განათლება

  1992 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი.
  1996 წელს ეკონომიკის ინსტიტუტის ასპირანტურა, სპეციალობით ფინანსები და კრედიტი.
  2002 წელს "ვილიამს კოლეჯი" (აშშ), განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკის ცენტრი 


  სამეცნიერო წოდება

  ეკონომიკურ მეცნიერებათა მაგისტრი

  სამუშაო გამოცდილება

  2021 წლის ივლისიდან - 2028 წლის ივლისამდე, საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრი.
  2020/01 დღემდე მრჩეველი, საქართველოს რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო.
  2018 - 2020 გენერალური დირექტორი, საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. 
  2017 - 2018 ინფრასტრუქტურის პოლიტიკისა და განვითარების პარტნიორებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო.
  2016 - 2017 ფინანსური დირექტორი, საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია.
  2015 - 2017 საბჭოს წევრი, საქართველოს საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტო.
  2012 - 2015 აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი, სს ბანკი "ქართუ", საქართველო, თბილისი.  
  2011 - 2012 პროექტის მენეჯერი, ეროვნული საკრედიტო ინფორმაციის ბიურო.
  2010 - 2011 ფონდების მოზიდვის დეპარტამენტის უფროსი, ალიანს ჯგუფი ჰოლდინგი, საქართველო, თბილისი.
  2010 - 2011 აღმასრულებელი დირექტორი, სალიზინგო კომპანია "ალიანს ჯგუფი".
  2008 - 2009 აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი, სს "ტაოპრივატ ბანკი".
  2005 - 2007 საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრი, ვიცე-პრეზიდენტი.
  2002 - 2005 მონეტარული ეკონომისტი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) მუდმივი წარმომადგენლობა საქართველოში.
  2002/06 - 2002/09 ეკონომისტი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF), ვაშინგტონი, აშშ.
  1998 - 2001 საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მრჩეველი ეკონომიკურ საკითხებში.
  1996 - 1998 მაკროეკონომიკური პოლიტიკისა და მონეტარული ოპერაციების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, საქართველოს ეროვნული ბანკი.
  1996/07 - 1997/09 ეკონომისტი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) მუდმივი წარმომადგენლობა საქართველოში.
  1993 - 1994 მაკროეკონომიკური პოლიტიკისა და მონეტარული ოპერაციების დეპარტამენტის ინფორმაციის და პროგნოზირების განყოფილების უფროსი, საქართველოს ეროვნული ბანკი.
  1993 - 1994 ეკონომიკური და საკრედიტო პოლიტიკის სამმართველოს მთავარი ეკონომისტი, საქართველოს ეროვნული ბანკი.

  პუბლიკაციები

  სამაგისტრო თეზისი - ინფლაციური ტარგეტირების რეჟიმი, 2002, ვილიამს კოლეჯი