საინვესტიციო ფონდები
  საინვესტიციო ფონდების რეესტრი
  ს / ნ და მიმდინარე სტატუსი
  საქმიანობის ტიპი
  განკარგულების თარიღი
  აქტივების მმართველი კომპანია
  დამტკიცებული დოკუმენტები
  საკონტაქტო ინფორმაცია