ძიების ჯამური რაოდენობა: 181 შედეგი

17/01/2022
ფულადი გზავნილები დეკემბერში
ფულადი გზავნილები დეკემბერში

საქართველოს ეროვნული ბანკი, აქვეყნებს ინტერაქტიულ პრესრელიზს - ფულადი გზავნილების სტატისტიკა 2021 წლის დეკემბრის მდგომარეობით.

30/12/2021
საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი
საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი

და სხვა სექტორები) საგარეო ვალს. საგარეო ვალის სტატისტიკა წარმოებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიის, "საგარეო ვალის სტატისტიკა, სახელმძღვანელო შემდგენელთათვის

30/12/2021
საქართველოს საგადასახდელო ბალანსი (2021 წელი, მესამე კვარტალი)
საქართველოს საგადასახდელო ბალანსი (2021 წელი, მესამე კვარტალი)

საგადასახდელო ბალანსის სტატისტიკა წარმოებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შემუშვებული მეთოდოლოგიის "საგადასახდელო ბალანსის სახელმძღვანელო, მეხუთე რედაქცია", შესაბამისად. 2021

15/12/2021
ფულადი გზავნილები ნოემბერში
ფულადი გზავნილები ნოემბერში

საქართველოს ეროვნული ბანკი, აქვეყნებს ინტერაქტიულ პრესრელიზს - ფულადი გზავნილების სტატისტიკა 2021 წლის ნოემბრის მდგომარეობით.

15/11/2021
ფულადი გზავნილები ოქტომბერში
ფულადი გზავნილები ოქტომბერში

საქართველოს ეროვნული ბანკი, აქვეყნებს ინტერაქტიულ პრესრელიზს - ფულადი გზავნილების სტატისტიკა 2021 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით.

15/10/2021
ფულადი გზავნილები სექტემბერში
ფულადი გზავნილები სექტემბერში

საქართველოს ეროვნული ბანკი, აქვეყნებს ინტერაქტიულ პრესრელიზს - ფულადი გზავნილების სტატისტიკა 2021 წლის სექტემბრის მდგომარეობით.