ძიების ჯამური რაოდენობა: 215 შედეგი

15/09/2023
ფულადი გზავნილები აგვისტოში
ფულადი გზავნილები აგვისტოში

საქართველოს ეროვნული ბანკი, აქვეყნებს ინტერაქტიულ პრესრელიზს - ფულადი გზავნილების სტატისტიკა 2023 წლის აგვისტოს მდგომარეობით. ფულადი გზავნილების შესახებ ინტერაქტიული პრესრელიზი ხელმისაწვდომია

15/08/2023
ფულადი გზავნილები ივლისში
ფულადი გზავნილები ივლისში

საქართველოს ეროვნული ბანკი, აქვეყნებს ინტერაქტიულ პრესრელიზს - ფულადი გზავნილების სტატისტიკა 2023 წლის ივლისის მდგომარეობით. ფულადი გზავნილების შესახებ ინტერაქტიული პრესრელიზი ხელმისაწვდომია

17/07/2023
ფულადი გზავნილები ივნისში
ფულადი გზავნილები ივნისში

საქართველოს ეროვნული ბანკი, აქვეყნებს ინტერაქტიულ პრესრელიზს - ფულადი გზავნილების სტატისტიკა 2023 წლის ივნისის მდგომარეობით. ფულადი გზავნილების შესახებ ინტერაქტიული პრესრელიზი ხელმისაწვდომია

30/06/2023
საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი
საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი

და სხვა სექტორები) საგარეო ვალს. საგარეო ვალის სტატისტიკა წარმოებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიის, "საგარეო ვალის სტატისტიკა, სახელმძღვანელო შემდგენელთათვის

30/06/2023
საქართველოს საგადასახდელო ბალანსი (2023 წელი, პირველი კვარტალი)
საქართველოს საგადასახდელო ბალანსი (2023 წელი, პირველი კვარტალი)

საგადასახდელო ბალანსის სტატისტიკა წარმოებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შემუშვებული მეთოდოლოგიის "საგადასახდელო ბალანსის სახელმძღვანელო, მეხუთე რედაქცია", შესაბამისად. 2023

15/06/2023
ფულადი გზავნილები მაისში
ფულადი გზავნილები მაისში

საქართველოს ეროვნული ბანკი, აქვეყნებს ინტერაქტიულ პრესრელიზს - ფულადი გზავნილების სტატისტიკა 2023 წლის მაისის მდგომარეობით. ფულადი გზავნილების შესახებ ინტერაქტიული პრესრელიზი ხელმისაწვდომია