საოპერაციო საათები და ტარიფები

   

  საოპერაციო საათები

  • 09:00 დღის გახსნა
  • 09:30 საოპერაციო დღის გახსნა
  • 18:00 პირველი შეზღუდვა

  - იზღუდება კლიენტის ინდივიდუალური/პაკეტური გადარიცხვები

   

  • 18:45 მეორე შეზღუდვა

  - იზღუდება ბანკთაშორისი გადარიცხვები

   

  • 18:55 მესამე შეზღუდვა

  - უქმდება რიგში მდგომი გადარიცხვები

   

  • 19:00 დღის დახურვა

   

  სისტემა არ მუშაობს შაბათს, კვირას და სახელმწიფოს მიერ დაწესებულ უქმე დღეებში.

   

  მომსახურების ტარიფები

  ფასების პოლიტიკას განსაზღვრავს საქართველოს ეროვნული ბანკი.


  დღის განრიგი და მომსახურების საკომისიოები რამდენჯერმე შეიცვალა სისტემის მუშაობის განმავლობაში. ცვლილების მიზანი იყო არა მხოლოდ საოპერაციო საათების გახანგრძლივება, არამედ საოპერაციო დროის ინტერვალში გადარიცხვების რაოდენობის თანაბარი გადანაწილების მიღწევა.


  საკომისიოების დაანგარიშება ხდება ყოველდღიურად, სისტემის მონაცემთა ბაზაში აღრიცხულ ტრანზაქციებზე დაყრდნობით, რომელიც ეროვნული ბანკის მიერ მონაწილის ანგარიშსწორების ანგარიშიდან ჩამოიჭრება მეორე სამუშაო დღის საოპერაციო საათების განმავლობაში.

   


  ტარიფები


  09:00 - 17:45
   

  • კლიენტის ინდივიდუალური გადარიცხვები - 0.2₾
  • დავალებათა პაკეტი - 0.2₾
  • ცალკეული გადარიცხვა - 0.1₾

   

  17:45 - 19:00
   

  • კლიენტის ინდივიდუალური გადარიცხვები - 0.5₾
  • დავალებათა პაკეტი - 2₾
  • ცალკეული გადარიცხვა - 0.2₾
  • გაუქმებული დავალება - 0.2₾
  • მონაწილეებს შორის გადარიცხვა - 0.2₾