ფინანსური ორგანიზაციების მიერ სესხის/კრედიტის ამოღებასთან დაკავშირებული ეთიკის კოდექსის პროექტი

დაინტერესებული პირებისგან შემოთავაზებების, შენიშვნებისა და შეკითხვების გამოგზავნა შესაძლებელი იქნება 2019 წლის 3 ივნისის ჩათვლით შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: cp@nbg.gov.ge