დეპოზიტის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის კალკულატორი (მარტივი დარიცხვის მეთოდი)
  თანხა, რომელსაც განათავსებთ ანაბარზე მისი გახსნისთანავე
  დეპოზიტის საწყისი თანხა
  დეპოზიტის ვალუტა
  აირჩიე
  მიუთითეთ ვადა დღეებში, არაუმეტეს 1826 დღისა (5წ)
  დეპოზიტის ვადა
  დღე
  წლიური საპროცენტო განაკვეთი
  %
  მიუთითეთ პერიოდულობა, რომლის შესაბამისადაც გაიტანთ პროცენტის სახით დარიცხულ სარგებელს ანგარიშიდან
  სარგებლის გატანის პერიოდულობა
  აირჩიე
  მიუთითეთ სიხშირე (დღეებში), თუ რა პერიოდულობით გსურთ დეპოზიტზე თანხის დამატება
  შენატანის სიხშირე
  დღე
  მიუთითეთ თანხის ოდენობა, რომელსაც თქვენ მიერ მითითებული სიხშირით (პერიოდულობით) დამატებით განათავსებთ ანაბარზე
  შენატანის მოცულობა
  გახსნის თარიღი
  თარიღის არჩევა
  მიუთითეთ მხოლოდ ის ფინანსური ხარჯები, რომელიც დეპოზიტის გახსნის დროს იყო გათვალისწინებული
  დეპოზიტის გახსნის ხარჯები
  ჯამური
  მიუთითეთ დეპოზიტიდან თანხის განაღდების დროს არსებული საკომისიოს ოდენობა პროცენტის სახით
  განაღდების საკომისიო
  %