სანქციები
  Obliged Entities
  Year
  02 November, 2023
  შპს "მისო ექსპრეს კაპიტალ +"-ის (ს/ნ: 445448150) დაჯარიმების თაობაზე
  02 November, 2023
  საბროკერო კომპანიის, სს “საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"-სათვის (ს/ნ 405205116943) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
  02 October, 2023
  სესხის გამცემი სუბიექტი შპს „კრედიტ ექსპერტ ჯორჯია“-სთვის (ს/ნ 404504719) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
  02 October, 2023
  სესხის გამცემი სუბიექტი სს „კრედიტ პლუს ჯორჯია“-სთვის (ს/ნ 404408912) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
  02 October, 2023
  სესხის გამცემი სუბიექტის შპს “ლაქი კრედიტი“-ს (ს/ნ 405309081) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
  25 September, 2023
  სესხის გამცემი სუბიექტის შპს „ჯორჯიან ფაინანშიალ კრედიტ ჯი ეფ სი“-თვის (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 404949375) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
  21 August, 2023
  სესხის გამცემი სუბიექტის შპს "სოლო კრედიტი"-ს (ს/ნ 406266892) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
  18 August, 2023
  სესხის გამცემი სუბიექტი შპს "როიალ კრედიტი"-სთვის (ს/ნ 454406438) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
  19 June, 2023
  ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების ფულადი ჯარიმა
  19 June, 2023
  ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების ფულადი ჯარიმა