მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის გადაწყვეტილებები

  მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ყოველი სხდომის ჩატარების შემდეგ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე ქვეყნდება კომიტეტის გადაწყვეტილები, რომელშიც განმარტებულია გადაწყვეტილების მიზეზები და განმსაზღვრელი ფაქტორები.

  Monetary Policy Rate And Committee Decisions
  2021
  2021
  Change
  Percentage Points
  New Rate (%)
  15.09.21
  0
  10
  04.08.21
  0.5
  10
  23.06.21
  0
  9.5
  28.04.21
  1
  9.5
  17.03.21
  0.5
  8.5
  03.02.21
  0
  8