თბილისის ბანკთაშორისი საპროცენტო განაკვეთი - TIBR ინდექსი

  Choose Index
  11/09/2021
  18/09/2021
  tibrtibR1MtibR3MtibR6M
  tibr
  tibR1M
  tibR3M
  tibR6M