პრეზენტაციები
  Select Date
  Category
  17 June, 2022

  საქართველოს ტურიზმისა და სასტუმრო სექტორის კვლევა

  საქართველოს ტურიზმისა და სასტუმრო სექტორის კვლევა
  17 February, 2022

  ეთიკის კოდექსი - მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესის ცვლილებები

  ეთიკის კოდექსი - მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესის ცვლილებები
  26 January, 2022

  ცენტრალური ბანკის ლიკვიდობა და ფულის მასის შექმნა თანამედროვე მსოფლიოში

  ცენტრალური ბანკის ლიკვიდობა და ფულის მასის შექმნა თანამედროვე მსოფლიოში .pdf
  15 December, 2021

  უძრავი ქონების საინვესტიციო ფონდები(REITs): ძირითადი მახასიათებლები და მათი განვითარების პოტენციალი საქართველოში

  უძრავი ქონების საინვესტიციო ფონდები(REITs)