საპენსიო სქემის აქტივების მმართველი კომპანიები

    ამ ეტაპზე, საპენსიო სქემას არ გააჩნია აქტივების მმართველი კომპანიები