ფულადი გზავნილები თებერვალში

ფულადი გზავნილები თებერვალში

18 მარტი, 2014

2014 წლის თებერვალში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობამ 106.5 მლნ აშშ დოლარი, ანუ 186.2 მლნ ლარი შეადგინა, რაც 2.9 მლნ აშშ დოლარით (5.1 მლნ ლარით), ანუ 2.8 პროცენტით მეტია 2013 წლის თებერვლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე.

უცხოეთიდან საქართველოში ფულადი გზავნილების 92.0 პროცენტი იმ 11 უმსხვილეს დონორ ქვეყანაზე მოდის, საიდანაც ასეთი გზავნილების მოცულობამ თებერვალში 1 მლნ აშშ დოლარს გადააჭარბა. იმავე 11 ქვეყანაზე გასული წლის თებერვალში მთელი ფულადი გზავნილების 92.6 პროცენტი მოდიოდა.

 

ფულადი გზავნილების მოცულობა
თებერვალი, 2014,
მლნ აშშ დოლარი 

ხვედრითი წილი ფულადი გზავნილების მთლიან მოცულობაში,%

თებერვალი, 2013

თებერვალი, 2014

სულ   

106.5

100.0

100.0

რუსეთი

51.4

54.1

48.2

საბერძნეთი

16.7

13.1

15.7

იტალია

9.3

8.1

8.8

აშშ

5.6

5.2

5.3

თურქეთი

4.4

2.5

4.1

უკრაინა

3.0

2.9

2.8

ესპანეთი

2.1

1.8

2.0

გერმანია

1.7

1.2

1.6

ისრაელი

1.5

1.5

1.4

აზერბაიჯანი

1.2

1.2

1.1

ყაზახეთი

1.1

1.0

1.0


2014 წლის თებერვალში საქართველოდან საზღვარგარეთ 12.9 მლნ აშშ დოლარი (22.5 მლნ ლარი) გადაიგზავნა, ნაცვლად 10.8 მლნ აშშ დოლარისა (17.9 მლნ ლარი) გასული წლის თებერვალში.

გასული საანგარიშო თვის განმავლობაში განხორციელებული ფულადი გზავნილების სტრუქტურა გრაფიკულად, ანგარიშსწორების სისტემების მიხედვით, მოცემულია ქვემოთ: წინამდებარე სტატისტიკური ინფორმაცია ქვეყნდება საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე, სტატისტიკის რუბრიკაში მისამართზე: http://www.nbg.gov.ge/index.php?m=306

სხვა სიახლეები