ფულადი გზავნილები დეკემბერში

ფულადი გზავნილები დეკემბერში

15 იანვარი, 2015

2014 წლის დეკემბერში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობამ 116.1 მლნ აშშ დოლარი, ანუ 218.8 მლნ ლარი შეადგინა, რაც 38.5 მლნ აშშ დოლარით (72.5 მლნ ლარით), ანუ 24.9 პროცენტით ნაკლებია 2013 წლის დეკემბრის ანალოგიურ მაჩვენებელზე.უცხოეთიდან საქართველოში ფულადი გზავნილების 91.1 პროცენტი იმ 11 უმსხვილეს დონორ ქვეყანაზე მოდის, საიდანაც ასეთი გზავნილების მოცულობამ დეკემბერში 1.5 მლნ აშშ დოლარს გადააჭარბა. იმავე 11 ქვეყანაზე გასული წლის დეკემბერში მთელი ფულადი გზავნილების 92.7 პროცენტი მოდიოდა.

 

 

ფულადი გზავნილების მოცულობა დეკემბერი, 2014, მლნ აშშ დოლარი 

ხვედრითი წილი ფულადი გზავნილების მთლიან მოცულობაში,%

დეკემბერი, 2013

დეკემბერი, 2014

სულ   

116.1

100.0

100.0

რუსეთი

46.9

53.4

40.4

საბერძნეთი

17.9

13.0

15.5

იტალია

11.2

7.2

9.7

აშშ

8.6

4.7

7.4

თურქეთი

6.6

2.7

5.7

უკრაინა

2.7

5.4

2.3

ესპანეთი

2.6

1.7

2.3

გერმანია

2.6

1.3

2.3

ისრაელი

2.6

1.1

2.2

აზერბაიჯანი

2.1

1.2

1.8

ყაზახეთი

1.8

1.1

1.62014 წლის დეკემბერში საქართველოდან საზღვარგარეთ 20.2 მლნ აშშ დოლარი (38.1 მლნ ლარი) გადაიგზავნა, ნაცვლად 15.4 მლნ აშშ დოლარისა (26.3 მლნ ლარისა) გასული წლის დეკემბერში.

 

 

წინამდებარე სტატისტიკური ინფორმაცია ქვეყნდება საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე, სტატისტიკის რუბრიკაში მისამართზე:
https://www.nbg.gov.ge/uploads/moneytransfers/money_transfers_by_countries_geo.xls

სხვა სიახლეები