სტატისტიკა > მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში მომხმარებლების მიერ დაფიქსირებული პრეტენზიების სტატისტიკა

 

პრეტენზიების 01.2018-03.2020 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 01.2018-02.2020 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 01.2018-01.2020 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 01.2018-12.2019 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 01.2018-11.2019 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 01.2018-10.2019 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 01.2018-09.2019 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 01.2018-08.2019 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 01.2018-07.2019 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 01.2018-06.2019 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 01.2018-05.2019 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 01.2018-04.2019 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 01.2018-03.2019 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 01.2018-02.2019 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 01.2018-01.2019 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 01.2018-12.2018 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 01.2018-11.2018 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 01.2018-10.2018 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 01.2018-08.2018 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 01.2018-07.2017 პერიოდის სტატისტიკ
პრეტენზიების 01.2018 - 06.2018 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 01.2018 - 05.2018 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 01.2018 - 04.2018 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 01.2018 - 03.2018 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 01.2018 - 02.2018 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 01.2018 - პერიოდის სტატისტიკა

Copyright © 2020 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service