სტატისტიკა > კომერციული ბანკები

კომერციულ ბანკებში მომხმარებლების მიერ დაფიქსირებული პრეტენზიების სტატისტიკა

პრეტენზიების 06.2011 - 04.2020 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 03.2020 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 02.2020 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 01.2020 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 12.2019 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 11.2019 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 10.2019 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 09.2019 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 08.2019 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 07.2019 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 06.2019 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 05.2019 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 04.2019 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 03.2019 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 02.2019 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 01.2019 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 12.2018 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 11.2018 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 10.2018 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 09.2018 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 08.2018 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 07.2018 პერიოდის სტატისტიკა

პრეტენზიების 06.2011 - 06.2018 პერიოდის სტატისტიკა

პრეტენზიების 06.2011 - 05.2018 პერიოდის სტატისტიკა

პრეტენზიების 06.2011 - 04.2018 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 03.2018 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 02.2018 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 01.2018 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 12.2017 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 11.2017 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 10.2017 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 09.2017 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 08.2017 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 07.2017 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 06.2017 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 05.2017 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 04.2017 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 03.2017 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 02.2017 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 01.2017 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 12.2016 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 11.2016 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 10.2016 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 09.2016 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 08.2016 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 07.2016 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 06.2016 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 05.2016 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 04.2016 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 03.2016 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 02.2016 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 01.2016 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 12.2015 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 11.2015 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 10.2015 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 09.2015 პერიოდის სტატისტიკა

პრეტენზიების 06.2011 - 08.2015 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 07.2015 პერიოდის სტატისტიკა  
პრეტენზიების 06.2011 - 06.2015 პერიოდის სტატისტიკა   

პრეტენზიების 06.2011 - 05.2015 პერიოდის სტატისტიკა  
პრეტენზიების 06.2011 - 04.2015 პერიოდის სტატისტიკა

პრეტენზიების 06.2011 - 03.2015 პერიოდის სტატისტიკა

პრეტენზიების 06.2011 - 02.2015 პერიოდის სტატისტიკა   

პრეტენზიების 06.2011 - 01.2015 პერიოდის სტატისტიკა  
პრეტენზიების 06.2011 - 12.2014 პერიოდის სტატისტიკა  

პრეტენზიების 06.2011 - 11.2014 პერიოდის სტატისტიკა  
  პრეტენზიების 06.2011 - 10.2014 პერიოდის სტატისტიკა 

პრეტენზიების 06.2011 - 09.2014 პერიოდის სტატისტიკა

პრეტენზიების 06.2011 - 08.2014 პერიოდის სტატისტიკა 

პრეტენზიების 06.2011 - 07.2014 პერიოდის სტატისტიკა

პრეტენზიების 06.2011 - 06.2014 პერიოდის სტატისტიკა

პრეტენზიების 06.2011 - 05.2014 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 04.2014 პერიოდის სტატისტიკა
  პრეტენზიების 06.2011 - 03.2014 პერიოდის სტატისტიკა   
პრეტენზიების 06.2011 - 02.2014 პერიოდის სტატისტიკა  
  პრეტენზიების 06.2011 - 01.2014 პერიოდის სტატისტიკა  
  პრეტენზიების 06.2011 - 12.2013 პერიოდის სტატისტიკა    
  პრეტენზიების 06.2011 - 11.2013 პერიოდის სტატისტიკა  
  პრეტენზიების 06.2011 - 10.2013 პერიოდის სტატისტიკა 
  პრეტენზიების 06.2011 - 09.2013 პერიოდის სტატისტიკა  
  პრეტენზიების 06.2011 - 08.2013 პერიოდის სტატისტიკა  
პრეტენზიების 06.2011 - 07.2013 პერიოდის სტატისტიკა   
  პრეტენზიების 06.2011 - 06.2013 პერიოდის სტატისტიკა  
  პრეტენზიების 06.2011 - 05.2013 პერიოდის სტატისტიკა  
პრეტენზიების 06.2011 - 04.2013 პერიოდის სტატისტიკა 
  პრეტენზიების 06.2011 - 03.2013 პერიოდის სტატისტიკა
  პრეტენზიების 06.2011 - 02.2013 პერიოდის სტატისტიკა  
პრეტენზიების 06.2011 - 01.2013 პერიოდის სტატისტიკა 
პრეტენზიების 06.2011 - 12.2012 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 10.2012 პერიოდის სტატისტიკა 
პრეტენზიების 06.2011 - 05.2012 პერიოდის სტატისტიკა  
პრეტენზიების 06.2011 - 04.2012 პერიოდის სტატისტიკა  
პრეტენზიების 06.2011 - 03.2012 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 02.2012 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების 06.2011 - 01.2012 პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების ივნისი - დეკემბრის პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების ივნისი - ნოემბრის პერიოდის სტატისტიკა 
პრეტენზიების ივნისი - ოქტომბრის პერიოდის სტატისტიკა
პრეტენზიების ივნისი - სექტემბრის პერიოდის სტატისტიკა

პრეტენზიების ივნისი - აგვისტოს პერიოდის სტატისტიკა

პრეტენზიების ივლისის თვის სტატისტიკა
პრეტენზიების ივნისის თვის სტატისტიკა

 


  

 

Copyright © 2020 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service