სიახლე > ახალი ამბები

23.08.2019   ბეჭდვა
პრეტენზიების 01.2018 - 07.2019 პერიოდის სტატისტიკა

გთავაზობთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2019 წლის ივლისის მდგომარეობით.

დაწვრილებით იხილეთ პრეტენზიების 01.2018 - 07.2019 პერიოდის სტატისტიკა


.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაითვალისწინეთ, რომ საიტზე მოცემული ინფორმაცია არის რჩევითი ხასიათის, ძირითადად გადმოცემულია გამარტივებული ენით და არ არის გამიზნული  სამართლებრივი განხილვის პროცესებში გამოსაყენებლად, მათ შორის, როგორც ეროვნული ბანკის პოზიცია.

 

Copyright © 2020 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service