სიახლე > ახალი ამბები
  2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011  

07.09.2018
პრეტენზიების 01.2018 – 07.2018 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2018 წლის ივლისის მდგომარეობით...
08.08.2018
პრეტენზიების 01.2018 - 06.2018 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2018 წლის ივნისის მდგომარეობით...
03.08.2018
პრეტენზიების 06.2011 – 06.2018 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2018 წლის ივნისის მდგომარეობით...
05.07.2018
პრეტენზიების 01.2018 - 05.2018 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2018 წლის მაისის მდგომარეობით...
02.07.2018
პრეტენზიების 06.2011 - 05.2018 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2018 წლის მაისის მდგომარეობით...
30.05.2018
პრეტენზიების 06.2011 - 04.2018 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2018 წლის აპრილის მდგომარეობით. დაწვრილებით იხილეთ...
24.05.2018
პრეტენზიების 01.2018 - 04.2018 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2018 წლის აპრილის მდგომარეობით....
23.05.2018
პრეტენზიების 01.2018 - 03.2018 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2018 წლის მარტის მდგომარეობით ...

«234567891011»

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაითვალისწინეთ, რომ საიტზე მოცემული ინფორმაცია არის რჩევითი ხასიათის, ძირითადად გადმოცემულია გამარტივებული ენით და არ არის გამიზნული  სამართლებრივი განხილვის პროცესებში გამოსაყენებლად, მათ შორის, როგორც ეროვნული ბანკის პოზიცია.

 

Copyright © 2020 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service