სიახლე > ახალი ამბები
  2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011  

01.10.2019
პრეტენზიების 01.2018 - 08.2019 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2019 წლის აგვისტოს მდგომარეობით...
01.10.2019
პრეტენზიების 06.2011 - 07.2019 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2019 წლის ივლისის მდგომარეობით. დაწვრილებით იხილეთ ...
23.08.2019
პრეტენზიების 01.2018 - 07.2019 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2019 წლის ივლისის მდგომარეობით...
23.07.2019
პრეტენზიების 01.2018 - 06.2019 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2019 წლის ივნისის მდგომარეობით...
17.07.2019
პრეტენზიების 06.2011 - 06.2019 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2019 წლის ივნისის მდგომარეობით...
05.07.2019
პრეტენზიების 06.2011 - 05.2019 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2019 წლის მაისის მდგომარეობით...
01.07.2019
პრეტენზიების 01.2018 - 05.2019 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2019 წლის მაისის მდგომარეობით...
14.06.2019
პრეტენზიების 01.2018 - 04.2019 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2019 წლის აპრილის მდგომარეობით...

«12345678910»

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაითვალისწინეთ, რომ საიტზე მოცემული ინფორმაცია არის რჩევითი ხასიათის, ძირითადად გადმოცემულია გამარტივებული ენით და არ არის გამიზნული  სამართლებრივი განხილვის პროცესებში გამოსაყენებლად, მათ შორის, როგორც ეროვნული ბანკის პოზიცია.

 

Copyright © 2020 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service