საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განყოფილება

    Public Relations and International Cooperation Division